Ruimere mogelijkheden voor publiek-private samenwerking

Om samenwerking tussen regionale kranten, regionale omroep en culturele instellingen te bevorderen, is er geen voorafgaande toestemming meer nodig van het Commissariaat voor de Media.

Dat staat in het experimenteerartikel dat deel uitmaakt van de wijziging Mediawet 2008. Staatssecretaris Dekker heeft het wetsvoorstel gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd.

Naar verwachting is de wet vanaf 1 januari 2014 van kracht.

Nevenactiviteiten van publieke omroepen die in samenwerking met mediabedrijven of culturele instellingen worden ontplooid, hoeven niet langer vooraf goedgekeurd te worden door het Commissariaat.

De overige samenwerkingsregels blijven van kracht: de redactionele verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van de publieke omroep moet overeind blijven en er mogen geen publieke middelen naar commerciële activiteiten of partners vloeien.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor bijvoorbeeld de duur en de aard en inhoud van de samenwerking.

Regionale samenwerking

Het experimenteerartikel is in 2011 aangekondigd door toenmalig staatssecretaris Van Bijsterveldt. Het experimenteerartikel heeft als doel de samenwerking tussen met name regionale omroepen en regionale dagbladen te bevorderen.

De goedkeuringsprocedure van het Commissariaat, die in de praktijk een belemmerende werking heeft op samenwerkingsinitiatieven, blijft voortaan achterwege.

De behoefte aan publiek-private samenwerking bestaat vooral in de regio, maar het experimenteerartikel beperkt zich niet tot de regio.