Tweede Kamer wil versterking zelfregulerend vermogen journalistiek

Staatssecretaris van OCW Sander Dekker gaat met de journalistieke sector in overleg om te bekijken hoe het zelfregulerend vermogen van de journalistiek kan worden versterkt.

Een motie van de Kamerleden Heerma (CDA), Van Dam (PvdA) en Segers (CU) is door de Tweede Kamer aangenomen.

Omdat het draagvlak voor de Raad voor de Journalistiek afkalft en misstanden zoals in Engeland (News of the World) moeten worden voorkomen, is het zelfregulerend vermogen van de journalistieke sector essentieel, zo stelt Pieter Heerma.

De motie kon op de steun van een Kamermeerderheid rekenen. Naast CDA, PvdA en ChristenUnie stemden PVV, SGP, GroenLinks, PvdD, SP vóór de motie.