Staatssecretaris zegt visienota schrijvende pers toe

In het debat met de Tweede Kamer over de Mediabegroting 2013 heeft staatssecretaris Sander Dekker (VVD) gisteren een visienota over de schrijvende pers toegezegd.

Hoewel de meeste aandacht in deze kabinetsperiode uitgaat naar de bezuinigingen bij de publieke omroep, wil de staatssecretaris volgend jaar ook met de Tweede Kamer in discussie over de uitdagingen waar het bredere medialandschap voor staat. In die discussie zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de schrijvende pers.

De staatssecretaris benadrukte dat ook dit kabinet kiest voor een brede publieke omroep. Wel brengen de extra bezuinigingen nieuwe vragen met zich mee, waarop hij mede via een toekomstverkenning in 2013 antwoorden hoopt te vinden.
Op verzoek van de Kamer zal de staatssecretaris ook de kerntaken van de publieke omroep betrekken in de toekomstverkenning.

Matthijs Huizing (VVD) en Kees Verhoeven (D66) zijn van mening dat als gevolg van de bezuinigingen op de publieke omroep de programma’s met de grootste publieke waarde behouden moeten blijven en niet de programma’s die het meest concurreren met de commerciële media.

In zijn verkenning neemt de staatssecretaris ook de overlap mee tussen de online activiteiten van de publieke omroep en die van de commerciële nieuwsmedia.

Zelfregulering

Pieter Heerma (CDA) diende tijdens het debat een motie in over de zelfregulering van de journalistiek. Hij verzoekt de staatssecretaris in overleg te gaan met de sector om het zelfregulerend vermogen te versterken. Op dinsdag 18 december wordt er over de motie gestemd.