Krantensector bespreekt Digital Agenda met Eurocommissaris Kroes

De European Newspaper Publishers’ Association (ENPA) heeft op 23 februari 2012 Eurocommissaris Kroes gesproken over het belang van digitale kranten als onderdeel van de Europese Digital Agenda.

ENPA lichtte Eurocommissaris Kroes in over de meest recente innovaties in de sector, maar wees haar ook op de belemmeringen voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen online. ENPA waarschuwde Kroes voor het risico op het gebrek aan mededinging op digitale platforms en auteursrechtproblemen in de online omgeving.

Tom Toumazis, ceo van Mecom (waarvan Wegener en Mediagroep Limburg deel uitmaken), nam deel aan het gesprek met Eurocommisaris Kroes.

Tom Toumazis informeerde Kroes over de digitale migratie binnen Mecom en de ontwikkeling van goede businessmodellen hiervoor. Hij benadrukte het grote belang voor de uitgevers van eerlijke toegang tot technologische platforms.