Uitgevers nemen initiatief tot praktische oplossingen auteursrecht

In een brief aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) praktische oplossingen voorgesteld die bijdragen aan een flexibeler gebruik van het auteursrecht.

Met het initiatief willen uitgevers het legaal hergebruik van content stimuleren. Dit is wenselijk in een informatiemaatschappij die door snelle technologische ontwikkelingen fundamenteel verandert.

Tijdens een internationale conferentie over flexibel auteursrecht op 10 februari jl. in Den Haag bleek opnieuw dat de bestaande uitzonderingen op het auteursrecht nog veel onontgonnen ruimte bieden.

Uitgevers willen deze ruimte benutten door de uitzonderingen per sector uit te werken, waarbij marktpartijen in overleg vaststellen waar de problemen in de praktijk liggen en door onderhandeling tot praktische en eigentijdse oplossingen komen.

Van deze vorm van zelfregulering bestaan in Nederland al goede voorbeelden. Zo bestaan er in het onderwijs uitstekend werkende readerregelingen, terwijl er ook voor blindenbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek praktische regelingen bestaan (waaronder het elektronisch depot en het digitale krantenarchief).

Nederland loopt in Europees verband voorop met deze door zelfregulering gecreëerde oplossingen. Binnen de bredere groep van rechthebbenden willen uitgevers graag het voortouw nemen in dit proces.

De uitgevers dringen er bij de staatssecretaris op aan deze praktische oplossingen een kans te geven. Deze oplossingen kunnen op korte termijn tot resultaat leiden en zijn daarmee een goed en snel alternatief voor tijdrovende wetswijzigingen.

Innovatie, een belangrijke motivatie voor een flexibeler gebruik van auteursrecht, is bij die snelheid alleen maar gebaat.