Nieuwsaggregatie heeft aandacht Europese Commissie

Het is belangrijk is om de rechten van journalisten en uitgevers over het gebruik van hun werken op het internet te waarborgen, met name in het licht van de opkomst van nieuwsaggregatie diensten.

Dit stelt de Europese Commissie in een nieuwe mededeling over de digitale interne markt. De Europese Commissie gaat de kwesties in het licht van nieuwe juridische en technische ontwikkelingen dan ook nauwlettend volgen.

De aankondiging staat in de E-commerce Mededeling die afgelopen week door de Europese Commissie werd gepubliceerd. De Mededeling moet het vertrouwen in de digitale interne markt voor e-commerce en online services opbouwen. Het is een actieplan om e-commerce in Europa te stimuleren.

Voor het behoud van een onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige journalistiek is een sterk auteursrecht cruciaal. het van belang om het auteursrecht te beschermen en staat het behoud van een stem voor journalisten over de manier van exploitatie van hun werk centraal.

Professionele journalistiek draagt in een belangrijke mate bij aan een democratische samenleving.  De Commissie erkent de belangrijke rol van uitgevers in het verspreiden van het werk van journalisten, schrijvers, fotografen en andere makers van creatieve werken.

De mededeling  van de Europese Commissie volgt op een consultatieronde in 2010, waaraan de ENPA een actieve bijdrage heeft geleverd.