ANP en RTL Nieuws treden toe tot NDP Nieuwsmedia

Per 1 januari 2012 sluiten ANP en RTL Nieuws zich aan bij NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven.

NDP Nieuwsmedia versterkt hiermee zijn positie als belangenbehartiger van privaat gefinancierde nieuwsbedrijven in Nederland.

Om het multimediale karakter van de ledenbedrijven uit te dragen, koos NDP Nieuwsmedia vorig jaar een nieuwe positionering.

Ook werd het lidmaatschap geopend voor nieuwsbedrijven van buiten de dagbladsector. Met de komst van het ANP en RTL Nieuws treden voor het eerst nieuwsbedrijven toe die wel nieuws, maar geen dagblad exploiteren.

Jacques Kuyf, voorzitter van NDP Nieuwsmedia, is verheugd over de komst van de nieuwe leden: ‘Nieuwsbedrijven opereren multimediaal. Het onderscheid naar platforms vervaagt in hoog tempo. Wij willen de kracht van de private nieuwsbedrijven bundelen in de zeer concurrerende mediamarkt. Sterke nieuwsmerken als RTL Nieuws en ANP horen hier bij.’

Harm Taselaar, hoofdredacteur RTL Nieuws, over de toetreding van zijn bedrijf: ‘Wij hebben in ons streven naar gezonde en eerlijke concurrentieverhoudingen met de publieke omroep al goede ervaringen opgedaan in de samenwerking met NDP Nieuwsmedia. Wij willen dit uitbreiden naar andere terreinen waar de belangen van private nieuwsbedrijven parallel lopen. De arbeidsverhoudingen in de private mediasector horen daar zeker bij.’

Erik van Gruijthuijsen, algemeen directeur van het ANP, onderschrijft het streven van NDP Nieuwsmedia naar een sterke journalistieke infrastructuur in Nederland volledig.
‘Een sterk en handhaafbaar auteursrecht heeft hierbij wat ons betreft hoge prioriteit. Wij voelen ons thuis bij een brancheorganisatie die uitdraagt dat journalistieke content waarde heeft.’

Het lidmaatschap van NDP Nieuwsmedia omvat ook participatie in Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, en Cebuco, het marketingplatform van NDP Nieuwsmedia.