Uitspraak Hof bindend: vergoeding voor overname nieuws vereist

Het arrest waarin het Hof bepaalt dat vergoeding vereist is bij de overname van nieuwsartikelen, is bindend. Dit blijkt nu de provincie Flevoland besloten heeft niet in cassatie te gaan.

Het Hof bepaalde afgelopen juli dat het zonder vergoeding overnemen van nieuwsartikelen in strijd is met het auteursrecht.

NDP Nieuwsmedia was de rechtszaak begonnen omdat de provincie zonder vergoeding nieuwsartikelen die auteursrechtelijk zijn beschermd, had overgenomen.

In zijn arrest van 26 juli 2011 oordeelde het Hof dat het zonder vergoeding overnemen van nieuwsartikelen in strijd is met het auteursrecht. Volgens het Hof kunnen nieuwsmedia een auteursrecht-voorbehoud maken, waardoor voor overname van nieuwsartikelen een vergoeding verschuldigd is. Dit geldt zowel voor print als online.

Niet alleen dagbladuitgevers, maar ook uitgevers van week- en maandbladen en makers van nieuwsgerelateerde radio- en tv-programma’s kunnen zich beroepen op deze uitspraak.

NDP Nieuwsmedia is verheugd dat nu vaststaat dat een vergoeding verschuldigd is voor overname van nieuwsartikelen. Het naleven van het auteursrecht is noodzakelijk om de kosten voor nieuwsvoorziening terug te verdienen.
NDP Nieuwsmedia wijst op de mogelijkheid om via CLIP licenties ten behoeve van legale overname te verkrijgen.