Hof Leeuwarden: auteursrechtvoorbehoud effectief voor nieuwsmedia

In zijn arrest van 26 juli 2011 heeft het Hof Leeuwarden bepaald dat nieuwsmedia een auteursrechtvoorbehoud kunnen maken, waardoor voor overname van nieuwsartikelen een vergoeding verschuldigd is.

In een zaak die NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven, en zijn leden hadden aangespannen tegen de Provincie Flevoland heeft het Hof in hoger beroep geoordeeld dat, indien er een auteursrechtvoorbehoud is gemaakt, het zonder vergoeding overnemen van nieuwsartikelen die auteursrechtelijk beschermd zijn, in strijd is met het auteursrecht.
Dit geldt zowel voor print als online.

Aanleiding voor de rechtszaak was het door de Provincie Flevoland zonder vergoeding overnemen van nieuwsartikelen in knipselkranten. In beginsel is het overnemen van nieuwsartikelen in knipselkranten mogelijk met een beroep op de persexceptie.

Het Hof Leeuwarden oordeelt nu dat nieuwsartikelen met een oorspronkelijk karakter niet onder de persexceptie vallen, indien daarvoor een auteursrechtvoorbehoud is gemaakt. In de regel maken dagbladuitgevers in het colofon een auteursrechtvoorbehoud.
Het betekent dat het auteursrechtvoorbehoud slechts voor een beperkte categorie van zeer korte ‘onpersoonlijke geschriften’ niet kan worden gemaakt, maar voor de meeste krantenartikelen wél.

Deze uitspraak over het auteursrechtvoorbehoud is ook van belang voor de overname van digitale nieuwsartikelen op websites. Als een auteursrechtvoorbehoud is gemaakt, is ook dat nu niet meer toegestaan zonder het betalen van een vergoeding.

NDP Nieuwsmedia is zeer verheugd over het arrest. Het Hof bevestigt dat het creatieve werk van journalisten beschermd is, wat bijdraagt aan een gezonde exploitatie door nieuwsmedia.

Deze uitspraak is overigens niet alleen van belang voor dagbladuitgevers, maar ook voor uitgevers van week- en maandbladen en voor makers van nieuwsgerelateerde radio- en televisieprogramma’s. Ook zij kunnen zich nu effectief op hun auteursrechtvoorbehoud beroepen.