Europees Parlement wil voorstel voor richtlijn voor pluriformiteit pers

Het Europees Parlement (EP) heeft de Europese Commissie gevraagd een Europese mediarichtlijn voor te stellen om persvrijheid, pluriformiteit en onafhankelijk mediatoezicht te garanderen.

De motie die daartoe opriep, die donderdag is aangenomen, werd door vier politieke fracties ingediend (sociaaldemocraten, liberalen, groenen en socialisten).

De NDP vindt het opvallend dat het Nederlandse kabinet onlangs juist besloten heeft tot afschaffing van concentratiewetgeving om de pluriformiteit te bevorderen en de Europese Commissie nu met voorstellen komt om pluriformiteit met regelgeving af te dwingen.
Principieel is de NDP van mening dat een onafhankelijke en pluriforme nieuwsvoorziening het meest gebaat is bij zo min mogelijk overheidsinmenging op het terrein van de media.

Hoewel de NDP de voorgestane idealen van harte steunt, is wetgeving niet het juiste instrument om die idealen te verwezenlijken.