Commerciële media in beroep tegen goedkeuring nieuwe aanbodkanalen NPO

De brancheverenigingen van dagbladuitgevers (NDP), commerciële omroepen (VESTRA) en commerciële radio (VCR) gaan in beroep tegen het besluit van demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt om goedkeuring te verlenen aan nieuwe aanbodkanalen van de publieke omroep (NPO).

De commerciële media zijn van mening dat de nieuwe aanbodkanalen de markt verstoren. De staatssecretaris heeft de markteffecten naar de mening van de commerciële media onvoldoende getoetst.

Dat is in strijd met de Omroepmededeling en de afspraken die de Nederlandse regering met de Europese Commissie heeft gemaakt als sluitstuk van het onderzoek naar de financiering van de NPO, waarin uitdrukkelijk wordt gewezen op markttoetsing vooraf (ex ante).