Reclame reactie planning met kennis van informatieverwerking van het brein

Cebuco heeft in 2005 Sjoerd Reus gevraagd de RReporter (database/onderzoek met ruim 1.100 dagbladadvertenties) diepgaand te analyseren.

Doel van de stage was om met behulp van analyses te onderzoeken of de wetmatigheden in de Psychonomie overeenkomen met de reacties in de Reclame Reactie Onderzoeken (RRO’s).

Het algemene doel van het onderzoek is het analyseren van de invloed van advertentiekenmerken op de boodschapoverdracht.

Andere doelstelling is te onderzoeken in welke mate deze effectiviteit voorspelt en verklaard kunnen worden aan de hand van wetmatigheden binnen de psychonomie.