NDP-reactie op Persbrief van minister Plasterk

Op 21 november 208 heeft de NDP gereageerd op de Persbrief van minister Plasterk van 14 november 2008.

De NDP vraagt in haar reactie met name aandacht voor de concurrentievervalsende werking die van de Publieke Omroep uitgaat.

Op dinsdag 9 december 2008 wordt de Persbrief behandeld tijdens een commissievergadering in de Tweede Kamer.
De NDP zal deze hoorzitting bijwonen.