Schrap de btw-verhoging

Gezamenlijke oproep van nieuwsuitgevers en hoofdredacties aan het nieuwe kabinet: schrap de verhoging van het btw-tarief voor nieuwsmedia.

Laat Nederlanders goede toegang behouden tot onafhankelijke journalistiek

Nog even en er staat een nieuw kabinet op het bordes. In het hoofdlijnenakkoord onderstrepen de coalitiepartijen het belang van een betrouwbare informatievoorziening voor de rechtsstaat.

Wij, nieuwsuitgevers en hoofdredacties van Nederlandse dagbladen en andere nieuwsmedia, zijn blij met dat signaal. Iedere dag merken we dat nepnieuws, desinformatie en feitenvrij discussiëren toenemen. Goede journalistiek is daarom onontbeerlijk.

Toch dreigt, bedoeld of onbedoeld, de nieuwsvoorziening stevig te worden geraakt. Formerende partijen zijn namelijk van plan de belasting op gedrukte en digitale nieuwsmedia meer dan te verdubbelen, van 9 naar 21%. In Europa zullen wij dan, naast Bulgarije, het enige land zijn waar burgers zoveel belasting moeten betalen voor onafhankelijke journalistiek.

Deze ingreep gaat grote gevolgen hebben voor lezers. Mensen met een kleine beurs worden afgesneden van verdiepende journalistiek, met een groeiende nieuwskloof tot gevolg. Ook heeft de onvermijdelijke daling in abonnementen ingrijpende financiële gevolgen voor redacties. Zeker kleinere titels en regionale dagbladen zullen geraakt worden. Daarmee komt de pluriforme journalistiek in Nederland in zijn geheel onder druk te staan.

We roepen de partijen in de Tweede Kamer op om bij te sturen nu het nog kan. Een verdubbeling van de btw op journalistiek naar het hoogste tarief van heel Europa geeft geen pas. Als het belang van de rechtsstaat echt hoog in het vaandel staat: schrap deze maatregel.

Deze oproep wordt onderschreven door de uitgevers en hoofdredacties van de volgende titels:

NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven, ondersteunt deze boodschap. Lees hier het laatste nieuws over de voorgenomen btw-verhoging.