NDP Nieuwsmedia spreekt met Eurocommissaris Jourová over Media Freedom Act

In een gesprek met Věra Jourová, vicevoorzitter van de Europese Commissie, heeft NDP Nieuwsmedia aangedrongen op verbetering van de Media Freedom Act.

De Media Freedom Act beoogt onafhankelijke media in de Europese Unie te beschermen. Omdat het wetsvoorstel toetsing en toezichthouders introduceert, kan het voorstel voor Nederland echter een stap achteruit betekenen op het gebied van persvrijheid. NDP Nieuwsmedia heeft die zorgen regelmatig overgebracht aan beleidsmakers, zowel in Nederland als in de Europese Unie.

Bezoek Eurocommissaris aan Nederland

Věra Jourová, vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de portefeuille Waarden en Transparantie, nam bij een bezoek aan Nederland op 20 april ruim de tijd om in discussie te gaan met mediapartijen. Vanuit de private nieuwssector namen Herman Wolswinkel (directeur NDP Nieuwsmedia), Philippe Remarque (journalistiek directeur DPG Media) en Perry Feenstra (hoofdredacteur Het Financieele Dagblad) deel. Daarnaast waren de NVJ en de NPO Ombudsman vertegenwoordigd.

Eurocommissaris Jourová in gesprek met mediavertegenwoordigers
(Bron: Europese Unie, 2023)

Overheid op gepaste afstand

In het constructieve gesprek drong NDP Nieuwsmedia aan op waarborgen om overheid en toezichthouders op afstand te houden. Zo dient de nieuw op te richten Europese Mediaraad onafhankelijker van de Europese Commissie worden ingericht. Bovendien mogen mediaorganisaties nooit rechtstreeks onder het toezicht van de Europese Commissie vallen.

Voor de nieuwssector schuilt ook een groot risico in de beoogde toets bij overnames in de mediasector. Omdat in die toetsing de pluriformiteit dient te worden beoordeeld, bestaat het risico dat een toezichthouder zich uitlaat over en eisen stelt aan de inhoud van journalistieke titels. Dat zou strijdig zijn met de Nederlandse Grondwet.

Zorgen worden meegewogen

In reactie op de zorgen gaf Eurocommissaris Jourová aan dat de Media Freedom Act nooit tot inmenging in de inhoud mag leiden en dat mogelijke implicaties van de huidige tekst van het voorstel op dit punt nader worden bestudeerd. NDP Nieuwsmedia heeft de precieze zorgpunten over de Media Freedom Act gedeeld met het team van de Eurocommissaris.

Ook Eerste Kamer heeft zorgen

Ook in Nederland zelf leven er zorgen over de precieze uitwerking van de Media Freedom Act op de Nederlandse persvrijheid. Verschillende fracties in de Eerste Kamer delen de zorgen die in de journalistieke sector leven. PvdA en GroenLinks hebben daarom kritische vragen gesteld aan zowel staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) als aan de Europese Commissie.