NDP Nieuwsmedia verlaat de Mediafederatie

NDP Nieuwsmedia zal per 1 januari 2023 het lidmaatschap van de Mediafederatie beëindigen.

Daartoe heeft het bestuur van NDP Nieuwsmedia besloten, omdat de private nieuwssector bij politiek en overheid specifieke belangen behartigt en aandachtspunten heeft, die voor andere uitgeefbedrijven niet of minder aan de orde zijn.

De Mediafederatie kent vanaf 1 januari GAU, Magazine Media Associatie (MMA) en MEVW als leden. De Mediafederatie blijft zich vol inzetten op de belangenbehartiging op de door de brancheorganisaties gedeelde thema’s, waaronder auteursrecht, collectieve rechten, btw, privacy, toegankelijkheid, sociaal beleid en HR en freelancers en zzp’ers. Voor mediabedrijven en uitgeverijen blijft de Mediafederatie daarnaast een platform voor kennisdeling en innovatie via de Mediafederatie Academy.

De koerswijziging van NDP Nieuwsmedia betekent niet dat de samenwerking tussen de Mediafederatie en NDP Nieuwsmedia wordt beëindigd. Op specifieke thema’s met parallelle belangen blijven de Mediafederatie en NDP Nieuwsmedia als vanouds samenwerken.

Dit is een gezamenlijke mededeling van NDP Nieuwsmedia en de Mediafederatie.