NDP Nieuwsmedia zoekt een directeur

Met het oog op het naderende vertrek van de huidige directeur zoekt het bestuur een geschikte opvolger als directeur NDP Nieuwsmedia.

NDP Nieuwsmedia behartigt de zakelijke en journalistieke belangen van de aangesloten nieuwsbedrijven. Leden zijn private nieuwsorganisaties, die nieuws produceren en exploiteren. Dat doen zij digitaal, in print en op televisie en radio. De brancheorganisatie verenigt veertien nieuwsbedrijven die samen circa veertig nieuwsmerken voeren.

De kerntaken van de brancheorganisatie zijn:

 • public affairs
 • belangenbehartiging, waaronder zelfregulering
 • onderzoek naar de lezers- en advertentiemarkt
 • Nieuws in de klas, het media-educatieprogramma van NDP Nieuwsmedia

Het bureau van NDP Nieuwsmedia bestaat uit een team van acht medewerkers. Het bestuur van de brancheorganisatie bestaat uit vertegenwoordigers, veelal de ceo’s, van lidbedrijven. NDP Nieuwsmedia is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Met het oog op het naderende vertrek van de huidige directeur zoekt het bestuur een geschikte opvolger als directeur NDP Nieuwsmedia.

De directeur krijgt de taak de brancheorganisatie te navigeren door een veranderend medialandschap, waarin de lobbybelangen van de nieuwsuitgevers én die van concurrerende partijen groot zijn en aan gewicht winnen. NDP Nieuwsmedia wil daarbij een zelfstandige koers varen, maar samen optrekken met coalitiepartners waar dit een professionele en constructieve lobby versterkt.

Taken

 • het vertegenwoordigen van de gezamenlijke nieuwsuitgevers in politiek en bestuurlijk Den Haag en bij journalistieke en zakelijke stakeholders
 • het managen en prioriteren van de collectieve belangen die de leden bij NDP Nieuwsmedia hebben belegd
 • het coördineren, coachen en inspireren van een team van professionals en het faciliteren van hun professionele groei
 • het zorgdragen voor het goed functioneren van de branchevereniging, in formele en informele zin
 • het vervullen van een actieve rol binnen de Europese koepelorganisatie News Media Europe en de mondiale koepel WAN-IFRA
 • het zorgdragen voor (financieel) draagvlak voor (de uitvoering van) de missie van NDP Nieuwsmedia onder de lidbedrijven

Gewenste ervaring en achtergrond

 • heeft hart voor de journalistiek en persvrijheid
 • kent de dynamiek tussen private en publieke spelers en tussen mediabedrijven en de mondiale platforms
 • heeft een grondige kennis van (exploitatiemodellen van) nieuwsbedrijven
 • heeft kennis van en affiniteit met het brede scala aan lobby-onderwerpen dat de leden hebben belegd bij NDP Nieuwsmedia
 • beschikt over bestuurlijke en leidinggevende ervaring
 • heeft ervaring met het werken binnen een vereniging als organisatievorm en rechtspersoon

De ideale kandidaat

 • beschikt over een ruime ervaring in public affairs en belangenbehartiging
 • heeft een scherp oog voor kansen en bedreigingen voor nieuwsbedrijven
 • is op het terrein van de journalistiek een geloofwaardige gesprekspartner
 • heeft een natuurlijke belangstelling voor media, exploitatiemodellen en nieuwe technologieën
 • heeft een verbindende persoonlijkheid, is constructief en stevig als het moet
 • beschikt over de tact om de leden van de branchevereniging te bedienen en te verbinden
 • heeft een mensgerichte en coachende stijl van leidinggeven
 • heeft een scherp oog voor de kwaliteit van de output van de brancheorganisatie

Voor meer informatie over de vacature en de procedure kunt u contact opnemen met Tom Nauta, directeur NDP Nieuwsmedia: [email protected], 06 – 21 82 49 09.

Uw sollicitatie kunt u richten aan het bestuur van NDP Nieuwsmedia, ter attentie van de selectiecommissie: [email protected].

Reageren is mogelijk tot en met 20 mei 2022.