De Groene Amsterdammer treedt toe tot NDP Nieuwsmedia

De Groene Amsterdammer is met ingang van 2022 lid geworden van de brancheorganisatie van nieuwsbedrijven.

In 2010 opende NDP Nieuwsmedia het lidmaatschap voor alle private uitgeefbedrijven die zich redactioneel op het terrein van nieuws, achtergronden en opinie begeven, ongeacht het mediumtype waarmee ze dat doen. Sindsdien traden onder meer RTL Nieuws, BNR Nieuwsradio en de opiniebladen EW en Vrij Nederland toe.

NDP Nieuwsmedia is verheugd dat de brancheorganisatie met ingang van dit jaar ook de belangen van De Groene Amsterdammer mag vertegenwoordigen. De uitgever van De Groene Amsterdammer vindt het op zijn beurt belangrijk dat het ledenbestand van NDP Nieuwsmedia een weerspiegeling is van de pluriformiteit van het private nieuwslandschap, dat de brancheorganisatie helpt te behouden en te bevorderen.