Helft jongeren bereid te betalen voor online nieuws

De groep Nederlanders die betaalt voor online nieuws is in 2020 fors gestegen. Dat blijkt uit het Digital News Report 2021 van het Commissariaat voor de Media.

Het aandeel Nederlanders dat tegen betaling online nieuws afneemt, steeg in twee jaar tijd van 11 naar 17 procent. Dat is een toename van meer dan 50 procent.

Ruim een kwart

Als de respondenten met de intentie om dit jaar te betalen meegeteld worden, stijgt het aandeel betalende afnemers in 2021 door naar 26 procent. De Telegraaf, het AD en de Volkskrant zijn in Nederland de meest genoemde leveranciers van betaalde online diensten.

Verdubbeling onder jongeren

Jongere doelgroepen betalen verhoudingsgewijs vaker voor online nieuws. Voor steeds meer jonge lezers is nieuws niet vanzelfsprekend een gratis dienst. Zij zijn volgens het DNR-onderzoek steeds meer bereid om voor nieuwsdiensten te betalen.

Het aandeel betalende jongeren is in twee jaar verdubbeld. De samenstellers van het rapport concluderen dat dit mogelijk de belofte inlost van een toekomstbestendig verdienmodel voor de jongere doelgroepen.

Bron: Digital News Report 2021

De betalende respondenten en respondenten met de intentie om dit jaar voor een online nieuwsdienst te betalen, vormen samen ruim een kwart van de volwassen Nederlandse bevolking. Ook onder de potentiële gebruikers is het aandeel jongeren groot.

Meer dan de helft van de jongste doelgroep behoort tot de groep (potentieel) betalende lezers. Dit aandeel loopt onder de 55-plussers terug tot 13 procent. Deze oudere doelgroep is verhoudingsgewijs vaker afnemer van een papieren of hybride nieuwsproduct.

Plafond nog niet bereikt

Het percentage Nederlanders dat betaalt voor online nieuws komt overeen met het gemiddelde van de door het Reuters Institute onderzochte landen. In de Scandinavische landen, is dit aandeel betalers aanzienlijk groter, in Noorwegen zelfs 45 procent. Dat laat zien dat in Nederland het plafond van de betalingsbereidheid nog niet is bereikt.

Kanteljaar

2020 lijkt volgens de samenstellers van het rapport het kanteljaar te zijn geweest voor de transformatie van print- naar digitale abonnementen. Naarmate jongeren ouder worden, zal het aantal digitale abonnementen verder toenemen.

Niet alleen het Digital News Rapport toont aan dat de digitale diensten van nieuwsmedia snel in populariteit groeien, ook uit de kengetallen in het jaarverslag van NDP Nieuwsmedia blijkt deze versnelling duidelijk.