Rien van Beemen voorzitter, Philippe Remarque bestuurslid NDP Nieuwsmedia

Rien van Beemen, ceo van Mediahuis Nederland, is tijdens de ledenvergadering van 23 juni 2020 benoemd als voorzitter van NDP Nieuwsmedia.

Van Beemen trad in december 2013 als ceo van NRC Media toe tot het bestuur van NDP Nieuwsmedia. Hij volgt Frits Campagne op, die het voorzitterschap zes jaar bekleedde namens DPG Media.

Rien van Beemen: “Het bestuur, de leden en de medewerkers van NDP Nieuwsmedia zijn Frits Campagne zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de brancheorganisatie. Ik vind het eervol het stokje over te nemen en me sterk te maken voor de collectieve belangen van de branche.”

Philippe Remarque is per 23 juni 2020 benoemd als bestuurslid namens DPG Media. Philippe Remarque is Directeur Journalistiek bij DPG Media en directeur-uitgever van de Volkskrant, Trouw en Het Parool. Hij was van 2010 tot en met 2019 hoofdredacteur van de Volkskrant.

NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsmedia, behartigt de zakelijke en journalistieke belangen van dertien nieuwsbedrijven. De leden zijn alle private nieuwsorganisaties die nieuws produceren en exploiteren. Dat doen zij digitaal, in print en op televisie en radio. De brancheorganisatie werd opgericht in 1908.