Bereik gedrukte dagbladen houdt stand

Het bereik van de betaalde landelijke dagbladen is onveranderd hoog. Dat blijkt uit NOM Printmonitor 2019 IV.

Gemiddeld lezen bijna 3,4 miljoen dertienplussers een of meer van deze titels. Dat staat voor een kwart van de Nederlanders.

bereik dagbladcombinaties

Bron: NOM

Landelijke en regionale dagbladen samen bereiken dagelijks 40 procent van de bevolking.

Groei bereik

De meeste titels zijn erin geslaagd het bereik van hun printuitgave op te voeren.
AD, Het Financieele Dagblad, Reformatorisch Dagblad, De Telegraaf, Trouw en de Volkskrant boeken een plus.

Bereik landelijke dagbladen

Bron: NOM

Print is opvallend populair in het weekend. Het bereik van de zaterdagkrant is een derde hoger dan van een gemiddelde editie.

Print vs digitaal

Bij veel dagbladtitels is het dagbereik van hun printuitgaven hoger dan van de digitale platforms. De grootste titels AD en De Telegraaf vormen hierop een uitzondering.
Met dagelijks ruim anderhalf miljoen online lezers overtreffen de digitale platforms van deze titels het bereik van de gedrukte editie.

online berik dagbladen

Bron: NOBO

Dat is grotendeels te danken aan de populariteit van nieuws op de smartphone.

Over het onderzoek

NOM heeft op 9 januari j.l. NOM Print Monitor 2019-IV gepubliceerd met nieuwe bereikscijfers over de periode Q4-2018 t/m Q3-2019. De resultaten zijn hierboven vergeleken met de voorgaande rapportage. De vermelde bereikscijfers van nieuwssites en -apps zijn afkomstig uit NOBO en zijn gebaseerd op kwartaal 4 2019. ND.nl was in deze periode nog niet in de NOBO-meting opgenomen.