Bereik landelijke dagbladen onveranderd hoog

Het bereik van de betaalde landelijke dagbladen is onveranderd hoog. Dat blijkt uit de op 26 september j.l. gepubliceerde bereikscijfers van NOM Print Monitor 2019-III. Het gaat hierbij om de gedrukte edities.

Meer bereik

De helft van de in NPM gerapporteerde dagbladtitels wist winst te boeken. Het gaat hierbij om de titels De Telegraaf (index 100,5), Trouw (index 103,4), Reformatorisch Dagblad (index 109,0) en de Volkskrant (index 101,2). In absolute cijfers waren de stijgingen van Reformatorisch Dagblad (+ 14.000) en Trouw (+ 10.000) het grootst. Het gemiddeld bereik van AD bleef gelijk op 1.222.000.

Succes op zaterdag

Diverse titels zoals NRC (+3,5%) en het Financiële Dagblad (+2,3%) hebben het bereik van de zaterdageditie vergroot. Gemiddeld is bij landelijke dagbladen het bereik van de weekendeditie ruim een derde hoger dan doordeweeks.

Het bereik van de groep betaalde landelijke dagbladen is met 3,6 miljoen lezers op hetzelfde peil gebleven. Als de regionale dagbladen en Metro meegerekend worden, komt het dagelijkse bereik van dagbladen uit op 5,9 miljoen, ruim 40% van de dertienplussers.

Bereik digitale plafforms

Met dagelijks 3,1 miljoen online lezers benaderen de digitale platforms van de landelijke titels het bereik van de gedrukte uitgaven. Het dagelijkse bereik van AD.nl (1.571.000) en Telegraaf.nl (1.615.000) is zelfs hoger dan van de krant.

bereik online dagbladen

Bron: NOBO

Het dagbereik van de websites en apps van landelijke titels is in kwartaal 2 2019 met 9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Over het onderzoek

NOM heeft op 26 september j.l. NOM Print Monitor 2019-III gepubliceerd met nieuwe bereikscijfers over de periode Q3-2018 t/m Q2-2019. De resultaten zijn hierboven vergeleken met de voorgaande rapportage. De vermelde bereikscijfers van nieuwssites en -apps zijn afkomstig uit NOBO en zijn gebaseerd op kwartaal 2 2019. ND.nl was in deze periode nog niet in de NOBO-meting opgenomen.

Bereik landelijke dagbladen

Bron: NOM