NDP Nieuwsmedia verheugd over verlaagd btw-tarief voor digitale nieuwsproducten

NDP Nieuwsmedia juicht de introductie van het verlaagde btw-tarief voor e-publicaties toe. De maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2020.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd de ongelijke behandeling van fysieke en digitale publicaties voor e-books en educatieve publicaties opgeheven, maar bleef het hoge btw-tarief van toepassing op uitgeefproducten als digitale nieuwsmedia en magazines, verrijkte e-books en vakinformatieve en wetenschappelijke uitgaven.

NDP Nieuwsmedia en de Mediafederatie hebben eerder dit jaar in een consultatiebijdrage over dit voorstel en in diverse gesprekken met het ministerie van Financiën met klem gepleit voor meer ruimte om digitale publicaties onder het lage tarief te brengen.

Belangrijke verruiming

NDP Nieuwsmedia is verheugd dat het uiteindelijke wetsvoorstel een aanzienlijke verruiming inhoudt.

Het verlaagde tarief wordt ook van toepassing op nieuwssites en -apps van bijvoorbeeld dagbladen, weekbladen en tijdschriften. Continu en onregelmatig geüpdatete websites en websites voor onderzoeksjournalistiek vallen dus expliciet onder de verruiming.

Nieuwssites en -apps die worden aangepast aan de voorkeursselectie van individuele gebruikers gaan eveneens onder het lage tarief vallen. Wel moet voor iedere gebruiker dezelfde inhoud ter beschikking staan. Het toevoegen van video en audio aan e-publicaties is toegestaan onder de nieuwe regels, tenzij de inhoud van een publicatie hier hoofd-zakelijk of volledig uit bestaat. Het strengere vereiste van bijkomstigheid is losgelaten.

Voor de vergelijkbaarheid tussen fysieke en digitale publicaties is afgestapt van de verschijningsvorm als bepalend criterium. Op voorstel van NDP Nieuwsmedia en de Mediafederatie is gekozen voor vergelijkbaarheid naar inhoud en gebruik. Deze norm is werkbaarder en toekomstbestendiger.