Bereik printedities dagbladen licht gestegen

Het bereik van de gedrukte dagbladen is in de afgelopen periode licht gestegen. Dat blijkt uit de op 27 juni jl. gepubliceerde NOM Print Monitor over de periode kwartaal 2 2018 tot en met kwartaal 1 2019.

Op een gemiddelde dag lezen bijna 6 miljoen Nederlanders (13+) één of meer dagbladen. Dat staat voor 41 procent van de bevolking.

Bereik Dagbladcombinaties

Populaire weekendedities

Het bereik van de totale groep dagbladen is ten opzichte van de vorige rapportage met 1 procent gestegen. Bij de landelijke dagbladen realiseerde AD een gemiddeld dagbereik dat 3 procent hoger ligt dan in de vorige rapportage. Bij de populaire weekendedities valt op dat NRC in het weekend 6 procent meer lezers trekt.

Het gemiddeld bereik van de groep regionale dagbladen komt na een geringe stijging (1%) uit op 3 miljoen lezers. De gratis krant Metro boekte 2 procent toename en heeft dagelijks 766.000 lezers.

ereik Dagbladmagazines en Opiniebladen

NOM meet in de Printmonitor naast de dagbladen ook de bereikscijfers van dagblad-magazines en opiniebladen. Elsevier Weekblad bereikte in de rapportageperiode gemiddeld 319.000 lezers en is daarmee het grootste opinieblad. Onder de dagbladmagazines behaalt Volkskrant Magazine het hoogste bereik (727.000 lezers) gevolgd door AD Magazine (670.000 lezers).

Over de NOM Printmonitor

De NOM Printmonitor is hét bereiksonderzoek voor printmedia in Nederland. Er zijn ruim 17.000 respondenten van 13 jaar en ouder ondervraagd over het lezen van alle Nederlandse dagbladen (landelijk, gratis en regionaal) en meer dan 100 magazines. De steekproef staat voor 14.565.000 Nederlanders van 13 jaar en ouder. Het onderzoek wordt sinds 2006 uitgevoerd door GfK.

NOM Print Monitor 2019-II bevat de nieuwe bereikscijfers over de periode Q2-2018 t/m Q1-2019. De topline resultaten zijn ook in het NOM Dashboard terug te vinden.