Meeste digitale journalistiek dreigt onder het hoge btw-tarief te blijven

Het wetsvoorstel dat de btw op digitale publicaties per 1 januari 2020 moet verlagen, heeft vooral betrekking op digitale replica’s van gedrukte kranten, boeken en tijdschriften. In tegenstelling tot andere lidstaten houdt Nederland gangbare digitale publicaties zoals nieuwswebsites buiten het verlaagde btw-tarief.

Dat blijkt uit het wetsontwerp ‘Btw-tarief voor elektronische uitgaven’, waarop de Mediafederatie vandaag mede namens NDP Nieuwsmedia haar reactie heeft gegeven. Het ministerie van Financiën biedt betrokkenen tot donderdag 16 mei gelegenheid om te reageren op het wetsvoorstel.

Vastgehouden aan kenmerken van papieren uitgaven

Meest in het oog springt dat het ministerie van Financiën vasthoudt aan de verschijningsvorm van papieren uitgaven, bijvoorbeeld het uiterlijk, om te bepalen of op digitale publicaties het verlaagde tarief mag worden toegepast. Als de verschijningsvorm verschilt van papieren uitgaven, mag het verlaagde btw-tarief niet worden toegepast.

Nieuwswebsites onder hoog btw-tarief

Dat leidt bij digitaal gepubliceerde journalistiek al gauw tot problemen. Het wetsvoorstel zegt bijvoorbeeld dat nieuwswebsites geen vast uitgiftemoment kennen zoals een krant en dat daarom het hoge tarief van toepassing moet zijn. Ook het integreren van nieuwsvideo’s of podcasts kan eraan bijdragen dat digitale nieuwsproducten buiten de scope vallen. Personalisatie van het nieuwsaanbod is eveneens een belemmering voor het toepassen van het verlaagde tarief.

Nederland kiest veel smallere scope dan andere lidstaten

Dat Nederland kiest voor een bijzonder smalle afbakening is internationaal gezien zeer opmerkelijk. De andere EU-lidstaten die de implementatie van de gewijzigde btw-richtlijn ter hand hebben genomen, kiezen er vrijwel zonder uitzondering voor om nieuwswebsites wél onder het verlaagde tarief te brengen. Ook bieden de meeste lidstaten meer ruimte om de mogelijkheden van video te benutten.

Frits Campagne: “De waarde van journalistiek zit niet in de kenmerken van de papieren krant, maar in de journalistieke inhoud.”

Waarde van journalistieke inhoud

Frits Campagne, voorzitter van NDP Nieuwsmedia: “De waarde van journalistiek zit niet in de kenmerken van de papieren krant, maar in de journalistieke inhoud. Dit voorstel gaat daar volledig aan voorbij. Wij pleiten voor een afbakening die rekening houdt met de inhoud en het doel van het journalistieke product.”

Suggestie voor toekomstbestendige oplossing

In haar reactie op de consultatie dragen NDP Nieuwsmedia en de Mediafederatie een suggestie aan voor een toekomstbestendige oplossing. Kern daarvan is om niet de kenmerken van papieren uitgaven als uitgangspunt te nemen, maar te beoordelen of digitale publicaties qua doel, inhoud en gebruik overeenkomen met gedrukte publicaties.