D66 vraagt kabinet naar voortgang btw-verlaging digitale publicaties

In schriftelijke Kamervragen verzoeken D66-Kamerleden Sneller en Van Weyenberg het kabinet een tijdpad te schetsen voor de beoogde btw-verlaging voor digitale publicaties.

Vandaag hebben D66-Kamerleden Joost Sneller en Steven van Weyenberg schriftelijke Kamervragen gesteld aan minister Slob (Media) en staatssecretaris Snel (Belastingen) over de toepassing van het verlaagde btw-tarief op e-publicaties.

Toezeggingen kabinet

Bij monde van ministers Slob en Hoekstra deelde het kabinet de Tweede Kamer eerder al mee dat het snel aan de slag zou gaan met het verlagen van de btw op digitale publicaties.

Nu de Europese Btw-richtlijn is aangepast maar de Kamer nog geen concreet wijzigingsplan heeft gezien, zijn de D66-Kamerleden benieuwd welke voorbereidingen het kabinet sindsdien getroffen heeft. D66 informeert ook naar het overleg met de uitgeefsector.

Kamer wil op de hoogte blijven

Sneller en Van Weyenberg vragen de bewindspersonen naar het verwachte tijdpad voor de invoering van de btw-verlaging. Zij geven daarbij aan graag op de hoogte te willen blijven van de verdere voorbereidingen.

Vermoedelijk beantwoorden de bewindspersonen de schriftelijke vragen binnen drie tot zes weken.