INMA-congres: innovatie, samenwerking en vertrouwen gezonde basis voor groei

“Newsmedia have a very bright future” waren de opbeurende woorden van Christiaan van Thillo bij de opening van het INMA News Media Congres op 27 september 2018.

“Uitmuntende content en marketing zullen nieuwsmedia naar een rooskleurige toekomst leiden”.

De groei moet volgens de eigenaar en CEO van de Persgroep komen van technologie, partnerships en de toenemende bereidheid voor nieuws te betalen. Deze voorspoed komt de sector echter niet vanzelf aanwaaien. De nieuwsbedrijven moeten blijven inspelen op de behoeften van klanten en hen bedienen op de allerbeste nieuwsplatforms.

Die boodschap was bij de Media Innovation Week herhaaldelijk te horen. Het evenement in Amsterdam, dat door honderden nieuwsmedia-professionals werd bezocht, had een vol programma. In twee dagen tijd passeerden ruim 25 innoverende ideeën de revue.

Personalisatie

Artificial Intelligence (AI) kreeg veel aandacht op het congres. Diverse uitgevers passen AI inmiddels toe om de lezers beter te bedienen. Dat kan door hen relevantere content aan te bieden, gebaseerd op geregistreerd leesgedrag en opgegeven voorkeuren. Een betere personalisatie kan ook door andere abonnementen aan te bieden die beter aansluiten op de behoeften.

De waardepropositie van nieuwsmedia kan daarnaast verbeterd worden door nieuwe hybride producten te ontwikkelen of door betere klantervaringen te bieden, bijvoorbeeld met de verbeterde apps zoals recent bij het AD.

Gebruik van social platforms

Social platforms worden door de uitgevers kritisch bekeken. Mits slim ingezet kunnen de netwerken het engagement van nieuwsmerken een flinke impuls geven. Zo bleek een Facebook-groep een ideaal platform te zijn om het openbaar vervoerprobleem in Uppsala te coveren. In Noorwegen werd succesvol van Snapschat Discover gebruikt gemaakt om tieners aan het nieuwsmerk VG te binden.

Het betrekken van lezers kan ook op een andere wijze. The Economist pleit ervoor om met je nieuwsmerk stelling te nemen bij maatschappelijke vraagstukken. Nieuwe generaties vragen volgens deze uitgever om authentieke merken die bijdragen aan hun welzijn.

Intussen blijkt de optimalisatie van tarieven, bundels, klantenservice en betaalmethoden een probaat middel om betere resultaten te behalen. Dat is onder meer gebleken bij NRC Media, Newsday en De Telegraaf.

Schaal en samenwerking

Schaalgrootte en samenwerking worden steeds belangrijker. Veel nieuwsbedrijven vormen allianties om het duopolie van Google en Facebook te beconcurreren. Terreinen waar de techniek de helpende hand toesteekt, zijn onder meer de Single Sign On-projecten, zoals Swiss ID en vergelijkbare Duitse, Zweedse en Noorse initiatieven.

Nieuwsbedrijven kunnen verder terrein winnen door met netwerken een ​​enorme schaal te creëren en hun profielen te delen en te verrijken. Ook met de kwaliteit van hun data kunnen de nationale merken de globals naar de kroon steken.

De GDPR-regels kunnen nieuwsmedia voordelen opleveren. Er wordt op basis van opt-in van de lezers waarde gecreëerd met hoogwaardige, first-party data. De presentatie van JP/Politiken Hus laat zien dat juist die compliance voor nieuwsmerken een belangrijke troef vormt.

Investeren in groei

De geleidelijke verschuiving van reclame- naar publieksinkomsten is wereldwijd te waar te nemen. Door de potentie van (digitale) consumentenopbrengsten en de mogelijkheden van de technologie zijn beleggers weer bereid om nieuwsmedia te steunen.

Van Thillo liet weten dat de Persgroep heeft toegezegd om 80% van de kasstroom voor groei-initiatieven aan te wenden. Uiteraard draagt zo’n belofte naast innovatiekracht ook bij aan trots en gemotiveerd personeel.

Een uitgebreid verslag van het congres vindt u hier.