Geen naheffing door Belastingdienst bij btw-verhoging

Als het verlaagde btw-tarief op 1 januari wordt verhoogd van 6 naar 9 procent, zal de Belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 plaatsvinden.

Het kabinet wil ondernemers niet belasten met extra administratieve lasten bij de aangekondigde verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9 procent. Van naheffing zal daarom geen sprake zijn.

Dat betekent dat voor abonnementen op dagbladen en magazines die in 2018 zijn betaald, maar waarvan (een gedeelte van) de prestatie in 2019 wordt geleverd, op de volledige prestatie het oude verlaagde btw-tarief van 6 procent mag worden toegepast. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het 9%-tarief.

Prinsjesdag
Het kabinet is van plan om de btw-verhoging op te nemen in het Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag van dit jaar openbaar wordt. De Tweede en Eerste Kamer moeten dan nog akkoord gaan met de wijziging.