Europees akkoord over btw-verlaging digitale media stap dichterbij

Tsjechië handhaaft haar blokkade van het Europese voorstel om de btw op digitale media te kunnen verlagen, maar biedt een opening voor een snelle oplossing.

Bij de eerste vergadering van de 28 ministers van Financiën onder het nieuwe Oostenrijkse voorzitterschap, deed Oostenrijk direct een poging een akkoord te bereiken over het voorstel dat EU-lidstaten de mogelijkheid biedt om de btw op digitale media te verlagen. Opnieuw strandde de besluitvorming, nu voor de derde keer, op een veto van Tsjechië.

Positief signaal
Tsjechië heeft haar politieke oordeel over het voorstel gekoppeld aan de voortgang van een ander wetgevingsvoorstel dat btw-fraude moet voorkomen. Bij dat anti-fraudevoorstel is Tsjechië zeer gebaat, maar meerdere lidstaten hebben daartegen nog bezwaren. Nadat deze lidstaten tijdens de vergadering grote compromisbereidheid toonden, gaf Tsjechië het positieve signaal af zich in de nabije toekomst flexibel op te zullen stellen in de discussie over de btw op digitale media. Daarmee lijkt de impasse te zijn doorbroken.

Akkoord mogelijk in oktober
Op 2 oktober vindt de volgende vergadering plaats van de Europese ministers van Financiën. Oostenrijk zal als EU-voorzitter alles in het werk stellen om tijdens die vergadering een akkoord te bereiken over de btw-toepassing op digitale media.