Europese btw-verlaging voor digitale media stuit opnieuw op Tsjechisch veto

Een jaar nadat Tsjechië haar eerste veto uitsprak tegen het Europese voorstel om de btw op e-publicaties te kunnen verlagen, doet Tsjechië dat opnieuw.

Het Europese voorstel dat lidstaten de mogelijkheid biedt om de btw op digitale journalistiek te verlagen naar het tarief van gedrukte dagbladen, was vrijdag 25 mei opnieuw geagendeerd voor de Europese Raad van Ministers. In aanloop naar de Raad was er hoop op een politiek akkoord ontstaan, mede omdat de druk op Tsjechië fors was opgevoerd.

Tsjechië volhardde in de Raadsvergadering echter in haar blokkade, waardoor de vereiste unanimiteit niet kon worden bereikt. Meerdere lidstaten spraken daar hun afkeuring over uit, waaronder Nederland.

Politieke blokkade
De Tsjechische minister van Financiën heeft instemming met het voorstel over e-publicaties afhankelijk gemaakt van de besluitvorming over een ander btw-voorstel, dat dient om btw-fraude tegen te gaan. Zolang over dat laatste voorstel nog geen overeenstemming is, lijkt Tsjechië de blokkade rond e-publicaties in stand te willen houden.

De hoop op het vinden van een politiek akkoord om een btw-verlaging voor e-publicaties mogelijk te maken, is nog niet vervlogen. Het is echter volstrekt onduidelijk op welke termijn een akkoord bereikt kan worden.

Gedogen
Intussen wordt de situatie in lidstaten die al een verlaagd tarief hanteren voor digitale kranten en e-books gedoogd. Hoewel het Europees Hof van Justitie Frankrijk en Luxemburg op de vingers tikte vanwege het toepassen van het verlaagde btw-tarief op digitale publicaties, hebben beide lidstaten hun btw-beleid niet gewijzigd. Inmiddels passen ook Italië en Malta verlaagde btw-tarieven toe. De Europese Commissie treedt daar niet tegen op.