Gedrukte nieuwsmedia nog altijd massaal gelezen

De gedrukte dagbladen in ons land bereiken dagelijks 6,4 miljoen personen, 44% van de Nederlanders van 13 jaar en ouder. Dat blijkt uit NPM 2018-I, de rapportage van NOM over het kalenderjaar 2017.

Het bereik van de printedities is stabiel (index 99 ten opzichte van de vorige publicatie).

Printbereik vormt een solide pijler onder het groeiende lezerspubliek van dagbladen. De groei van de dagbladmerken is vooral afkomstig van online kanalen. Die trekken momenteel dagelijks 3,3 miljoen bezoekers. Het dagelijkse bereik van dagbladmerken via de smartphone is gedurende 2017 met bijna een half miljoen gegroeid tot ruim dagelijks 2 miljoen bezoekers (bron: NOBO 2018).


Bron: NOM

Desondanks zijn er titels die ook hun printbereik zagen stijgen. Het Financieele Dagblad, Nederlands Dagblad en de Volkskrant boekten in 2017 een lichte groei.

Populaire weekendkranten

Opvallend is de populariteit van de weekendeditie van de dagbladen. Het bereik van die uitgave is gemiddeld ruim een kwart hoger dan die van een doordeweekse krant. Het bereik van NRC is in het weekend bijna de helft (49%) hoger. De Volkskrant trekt met de weekendeditie 48% meer lezers.

Top drie gedrukte dagbladen

De top 3 op basis van gemiddeld bereik in print wordt gevormd door AD (1,3 miljoen lezers), De Telegraaf (1,2 miljoen lezers) en Metro (bijna 1 miljoen). In het weekend gaat De Telegraaf aan kop met een bereik van 1,6 miljoen. De regionale kranten bedienen samen 3,1 miljoen dertienplussers.

Opleving bij opiniebladen

NPM 2018-I bevat ook de bereikscijfers van opiniebladen. Opvallend is de opleving in deze categorie. Vrijwel alle titels laten een stijging zien. De grootste titels in dit segment zijn Elsevier Weekblad met een bereik van 387.000 en Vrij Nederland met gemiddeld 136.000 lezers.

Over NOM

In het onderzoek NOM Print Monitor 2018-I worden de bereikscijfers van de landelijke dagbladen en magazines over de periode kwartaal 1 t/m kwartaal 4 2017 gerapporteerd. De rapportage heeft uitsluitend betrekking op de gedrukte edities.

De NOM-publicatie toont het bereik van landelijke dagbladen en dagbladcombinaties, zowel als percentage als in absolute aantallen. De cijfers gelden voor de totale populatie: alle Nederlanders van 13 jaar en ouder. Naast het kengetal bereik per gemiddeld nummer zijn in de tabellen het dageditiebereik van maandag tot en met vrijdag en het dageditiebereik van zaterdag opgenomen.