Aandacht voor toereikende uitzondering voor journalistiek in AVG

GroenLinks dient amendement in om adequate uitzondering te bewerkstelligen voor het verwerken van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de Uitvoeringswet AVG. Die wet stelt regels vast om bepaalde aspecten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit te voeren. Die wet bepaalt ook welke regels van toepassing zijn op de gegevensverwerking voor journalistieke doeleinden.

Onnodig beperkte uitzondering

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft in het wetsvoorstel voor een beperkte journalistieke exceptie gekozen. In dat voorstel blijft een aantal bepalingen van de AVG van toepassing op de journalistiek. De AVG biedt lidstaten echter ruimte voor een meeromvattende uitzondering.

Risico’s voor de journalistiek

De beperkte uitzondering die de minister voorstelt, brengt risico’s met zich mee in onder meer de vertrouwelijkheid van de journalistieke onderzoeksfase, bij bronbescherming, historisch onderzoek, datalekken, user generated content en online archieven.

Amendement voor adequate uitzondering

Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) heeft een amendement ingediend dat een toereikende uitzondering bewerkstelligt en de risico’s voor de journalistiek wegneemt. Het amendement benut de ruimte die de Europese AVG biedt voor een journalistieke uitzondering.

NDP Nieuwsmedia heeft samen met de NVJ steun uitgesproken voor het amendement en roept de Tweede Kamer op het amendement te omarmen. Op dinsdag 13 maart zal de Tweede Kamer over het amendement en het wetsvoorstel stemmen.