Minister Slob: btw op online media zo spoedig mogelijk omlaag

Als de Europese besluitvorming over de btw-heffing op e-publicaties is afgerond, zal Nederland zo snel mogelijk het verlaagde btw-tarief gaan toepassen.

Die toezegging deed minister Slob (Media) gisteren tijdens het wetgevingsoverleg Media in de Tweede Kamer.

Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) betoogde dat laagdrempelige toegang tot kwaliteitsmedia juist in tijden van nepnieuws extra belangrijk is. Daarom verzocht ze de minister om in Europees verband een extra inspanning te leveren om het verlaagde btw-tarief voor online media mogelijk te maken.

Tsjechië ligt dwars
Minister Slob benadrukte dat aanvaarding van het Europese voorstel om het verlaagde btw-tarief toe te passen op e-publicaties vooralsnog door Tsjechië wordt gedwarsboomd. In juni van dit jaar raakte de besluitvorming in een impasse toen Tsjechië steun aan het voorstel onthield, omdat Frankrijk een ander btw-voorstel blokkeerde waar de Tsjechen juist baat bij zouden hebben. Pas als Tsjechië alsnog instemt, kan de vereiste unanimiteit worden bereikt.

Zo snel mogelijk doorvoeren
Minister Slob sprak de verwachting uit dat het btw-voorstel begin 2018 weer op de agenda komt van de Raad van Ministers. De hoop is dat de bezwaren van de Tsjechen dan zijn weggenomen. “In dat geval zullen wij het zo snel mogelijk doorvoeren in Nederland,” zegde Slob toe.

Wachten beu
Kamerlid Peter Kwint (SP) toonde in het debat het wachten op de Europese besluitvorming beu te zijn. Hij diende samen met Van den Hul (PvdA) en Westerveld (GroenLinks) een motie in die het kabinet oproept het btw-tarief op digitale media in lijn te brengen met het tarief op printmedia, ook als Tsjechië dwars blijft liggen. Op aanraden van Slob houden de indieners de motie aan, totdat meer bekend is over de Europese besluitvorming.