Zakelijke beslisser veelgebruiker van nieuwsmedia

Zowel de digitale als de printedities van nieuwsmedia hebben een flink aandeel in de mediaconsumptie van zakelijke beslissers.

Dit blijkt uit Decision Maker Survey 2017. DMS rapporteert over het mediagebruik van de zakelijke beslissers in Nederland.
Het onderzoek is crossmediaal van opzet. Zowel het lees-, luister-, internet- als het kijkgedrag van decision makers is in kaart gebracht.

Gemiddeld Merkbereik


* Het gedrukte magazine is tussentijds stopgezet ** Netto bereik gemeten mediakanalen

Nieuwsmerken dominant

Ontdubbelde bereikscijfers laten zien dat de kanalen van nieuwsmedia een dominante rol spelen in het mediagedrag van zakelijke beslissers. Nu.nl is met 64% bereik overall het meest gelezen merk. Het nieuwsmerk laat ten opzichte van 2016 een flinke stijging zien. Ook het bereik van AD is gestegen.

Het bereik verschilt per zakelijke doelgroep. In de groot zakelijke markt (GZM) hebben de nieuwsmedia relatief een fors bereik. Opvallend is de sterke positie in dit segment van
Het Financieele Dagblad. Het merk bereikt een derde deel van deze doelgroep.

De lijst weerspiegelt tevens de diversiteit van platforms waarop nieuwsmedia zich manifesteren: digitaal, dagbladen, tv (RTLZ), radio (BNR) en weekbladen (Elsevier).

Sociale netwerken

Facebook heeft ook onder decision makers een groot bereik. Het netwerk wordt echter nauwelijks voor zakelijke doeleinden gebruikt. Ook YouTube wordt zakelijk amper benut. LinkedIn is samen met Twitter het meest gebruikte zakelijke sociale netwerk.

Over DMS

Onderzoeksbureau DVJ voert Decision Maker Survey uit in opdracht van de stichting DMS. Het doel van het onderzoek is een goed beeld te geven van de zakelijke beslissers uit het bedrijfsleven en bij de overheid. Het onderzoek is representatief voor 509.290 zakelijke beslissers in bedrijven met 2 of meer medewerkers.

DMS heeft gekozen voor een merkcentrale bereiksmeting en omvat gedrukte dagbladen en tijdschriften, digitale versies, websites, apps, digitale nieuwsbrieven, social networks, radio, tv en evenementen. Bekijk voor meer informatie http://www.stichtingdms.nl/.

Bijlage: Gemiddeld bereik printmedia en digitale replica