Dagbladmerken bedienen 9 van de 10 Nederlanders

Het crossmediale bereik van dagbladmerken bedraagt bijna 13 miljoen Nederlanders (13+).

Het bereik van gedrukte kranten blijft enorm; 11,7 miljoen Nederlanders (82%) hebben het afgelopen jaar één of meer printedities gelezen. Ook de digitale kanalen van dagbladen bereiken inmiddels een ruime meerderheid van de bevolking (57%).
Dit blijkt uit de onderzoeken NOM Mediamerken 2017-III en NPM 2017-III, die op 19 oktober zijn gepubliceerd.

Print substantieel

Print haalt dagelijks nog altijd aanzienlijke lezersaantallen. Dagbladen in gedrukte vorm bereiken dagelijks 6,5 miljoen mensen. Dat is 45% van de Nederlandse bevolking (13 jaar en ouder).

De landelijke dagbladen (inclusief Metro) kunnen op een gemiddelde dag rekenen op 4,3 miljoen lezers (30%).  Drie landelijke dagbladen halen dagelijks zelfs ruim een miljoen lezers, te weten AD (1,3 miljoen), De Telegraaf (1,2 miljoen) en Metro (1,1 miljoen). De regionale dagbladen bereiken samen dagelijks 3,2 miljoen personen (22%).

Ten opzichte van de vorige meting zijn er geen significante wijzigingen opgetreden.

Digitaal bereik

In het NOM-onderzoek zijn ook vragen opgenomen over het digitaal lezen van nieuwsmedia. NOM Mediamerken 2017-III laat het gebruik van mediamerken in de afgelopen 12 maanden zien, ongeacht het gebruikte platform.

De populariteit van de digitale kanalen is zichtbaar bij alle gerapporteerde dagbladmerken. Crossmediale nieuwsconsumptie is inmiddels de norm geworden. De meeste dagbladlezers (54%) bekijken zowel de gedrukte edities als de online kanalen.

De op 19 oktober jl. gepubliceerde NOM-cijfers hebben uitsluitend betrekking op landelijke dagbladmerken. Het bereik van regionale dagbladen is door NOM op 31 augustus jl. gerapporteerd in NRM 2017 en NOM Mediamerken NRM 2017.

Over het onderzoek

De NOM Printmonitor 2017-III bevat de gegevens over het bereik van dagbladen en magazines in de periode juli 2016 tot en met juni 2017. In deze periode hebben 17.224 Nederlanders van 13 jaar en ouder deelgenomen aan dit onderzoek. Deze steekproef staat voor 14.338.000 Nederlanders van 13 jaar en ouder.