Online nieuwsmedia populair bij reclamedoelgroepen

Jong volwassenen, boodschappers, welgestelden en zakelijke doelgroepen zijn frequente gebruikers van nieuwssites en –apps.

Dat blijkt uit analyses van NDP Nieuwsmedia van het NOBO online bereiksonderzoek. De opmars van de smartphone heeft gezorgd voor  een jonger en vrouwelijker publiek.

Maandelijks brengt gemiddeld 72 procent van de Nederlanders (13+) een bezoek aan een nieuwssites of app. Zij doen dat gemiddeld 68 keer. Alleen al de smartphone zorgt inmiddels maandelijks voor 46 procent bereik, met gemiddeld 64 online bezoeken.

Bereik naar leeftijd

Het bereik van nieuwsmerken is het hoogst in de leeftijdscategorie 20-64 jaar. Ruim driekwart van deze groep neemt regelmatig kennis van online nieuws. Opvallend is de wijdverbreidheid van nieuws op mobiel. Onder 20-34-jarigen bereiken mobiele nieuwsplatforms maandelijks 2 op 3 personen.

Nieuws via smartphone is relatief populair onder vrouwen. Hoewel wat minder dan gemiddeld bereiken de nieuwsmerken online inmiddels de helft van de tieners.

Reclamedoelgroepen

De populariteit van nieuwsplatforms onder typische reclamedoelgroepen springt in het oog. In veel van die groepen is de online nieuwsconsumptie groter dan onder de gemiddelde Nederlander (13+). Vooral onder Boodschappers 20-49 jaar (index 119, mobiel 151) en Dagelijkse Aankopers (index 115, mobiel 144) is het bereik uitzonderlijk hoog. Dit geldt ook voor de hogere sociale klassen (AB1) en de zakelijke doelgroep (BtoB).

Verschillen per nieuwsmerk

Uiteraard zijn er tussen de nieuwsmerken interessante verschillen te ontdekken. NU.nl is marktleider en bereikt bijna de helft van de bevolking. Het merk scoort goed in al de genoemde doelgroepen. Die grote populariteit geldt ook voor AD en de Telegraaf, in omvang de nummers 2 en 3. De sites en apps van de regiomerken, samen maandelijks goed voor 31 procent bereik, zijn in al de genoemde segmenten goed vertegenwoordigd.

Jong

Metro blijkt een jong publiek aan te spreken. De populariteit onder 13-19 jarigen valt op. Ook in de groep 20-34 jaar is het merk oververtegenwoordigd (index 200). In deze groep jongvolwassenen scoren ook RTL Nieuws en NRC opmerkelijk goed.

De welgestelde doelgroep (sociale klasse AB1) komt relatief vaak naar de sites en apps van NRC, FD, de Volkskrant en Trouw. Ook Nu.nl doet het hier goed. Hoewel Boodschappers 20-49 jaar bij alle merken veel te vinden zijn, laten Metro, RTL en de NRC in dit segment uitschieters zien.

Met een maandbereik van bijna 80% zijn de zakelijke doelgroeppersonen intensieve gebruikers online nieuws. FD is in deze doelgroep relatief het populairst (index 163).

Over het onderzoek

De analyses zijn gebaseerd op de meting van de digitale kanalen van 29 nieuwsmerken die zijn aangesloten bij NDP Nieuwsmedia. De analyses hebben betrekking op de periode januari tot en met augustus 2017. De genoemde indices zijn berekend ten opzichte van basisdoelgroep 13+.

Het Nederlands Online Bereik Onderzoek (NOBO) wordt door Kantar uitgevoerd in opdracht van SKO en VINEX. Het onderzoek is gebaseerd op een hoogwaardig panel met 5.500 leden. Vrijwel alle nieuwsmerken zijn bij het onderzoek aangesloten. NOBO rapporteert over het internetgedrag van Nederlanders op alle digitale platforms.