Online zorgt voor groei landelijke dagbladmerken

Het crossmediale bereik van landelijke dagbladmerken is in de afgelopen 12 maanden toegenomen.

Het printbereik bleef stabiel, terwijl de digitale nieuwsconsumptie bij deze merken voor groei zorgde. Dit blijkt uit de op 17 augustus jl. gerapporteerde NOM Mediamerken 2017-II en de NOM Print en Doelgroepmonitor 2017-II.

Print stabiel

Print is in bereik stabiel en behaalt dagelijks nog altijd aanzienlijke lezersaantallen. Dagbladen bereiken dagelijks 6,6 miljoen mensen. Dat is 46% van de Nederlandse bevolking (13 jaar en ouder).

De landelijke dagbladen (incl. Metro) kunnen dagelijks rekenen op 4,4 miljoen lezers (31%).  Drie landelijke dagbladen halen dagelijks zelfs ruim een miljoen lezers, te weten AD (1,3 miljoen), De Telegraaf (1,3 miljoen) en Metro (1,1 miljoen). Ten opzichte van de vorige meting zijn er geen significante wijzigingen opgetreden.

Digitaal bereik

In het NOM-onderzoek zijn ook vragen opgenomen over het digitaal lezen van nieuwsmedia. NOM Mediamerken 2017-II laat het gebruik van mediamerken in de afgelopen 12 maanden zien, ongeacht het gebruikte platform. Uit de vergelijking met de voorgaande rapportage blijkt dat het digitaal bereik van landelijke nieuwsmedia is gestegen. Deze aanwas heeft ervoor gezorgd dat ook het merkbereik is toegenomen.

De groei van digitaal is zichtbaar bij alle gerapporteerde dagbladmerken. De toename wordt veroorzaakt door zowel printlezers die ook het digitale nieuws van een merk lezen, als door consumenten die uitsluitend het digitale nieuws bekijken.

De op 17 augustus jl. gepubliceerde NOM-cijfers hebben uitsluitend betrekking op landelijke dagbladmerken. Het bereik van regionale dagbladen wordt door NOM op donderdag 31 augustus 2017 gerapporteerd in NRM 2017 en NOM Mediamerken NRM 2017.

Over het onderzoek

De NOM Printmonitor 2017-II bevat de gegevens over het bereik van dagbladen en magazines in de periode april 2016 t/m maart 2017. In deze periode hebben 17.081 Nederlanders van 13 jaar en ouder deelgenomen aan dit onderzoek. Deze steekproef staat voor 14.338.000 Nederlanders van 13 jaar en ouder.