Tsjechië spreekt veto uit over Europese btw-verlaging digitale media

De Europese ministers van Financiën bereikten vandaag niet de vereiste unanimiteit over het voorstel om digitale media onder het verlaagde btw-tarief te kunnen brengen.

De Europese Commissie presenteerde in december 2016 het voorstel om lidstaten de mogelijkheid te bieden op digitale publicaties hetzelfde btw-tarief toe te passen als op gedrukte publicaties. Nadat in de afgelopen maanden aan de technische bezwaren van verschillende lidstaten tegemoet was gekomen, zou vandaag een politiek akkoord bereikt moeten worden tijdens de Raad van Ministers.

Tsjechië gebruikte echter zijn veto om aanvaarding van het voorstel te voorkomen. Omdat het voorstel slechts de mogelijkheid biedt om het verlaagde tarief toe te passen op digitale media en voor lidstaten geen enkele verplichting schept, wordt getwijfeld aan de motieven van Tsjechië.

Het voorstel zal later dit jaar opnieuw ter hand worden genomen tijdens het Ests voorzitterschap van de EU. Gevolg is dat een eventuele btw-verlaging voor digitale journalistiek nog langer op zich laat wachten.