Flinke stijging aantal klachten bij Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek ontving in 2016 122 klachten. Dit is een stijging van 60 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Uit het jaarverslag van de Raad van de Journalistiek blijkt dat de Raad in 2016 64 klachten in behandeling nam. 58 klachten zijn uiteindelijk niet doorgezet door de klager.

In de meeste gevallen werd geklaagd over onjuiste of tendentieuze berichtgeving, het niet goed toepassen van wederhoor en schending van de privacy. Daarnaast had een deel van de zaken betrekking op de klachtafhankeling en het gebruik van bronnen.

Verdubbeling aantal conclusies

In 2016 gaf de Raad 48 conclusies. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de 25 conclusies in 2015.
Het percentage waarin de journalistieke handelwijze (deels) onzorgvuldig werd bevonden steeg van 27 naar 37 procent, terwijl het percentage zorgvuldig bevonden journalistieke gedragingen daalde van 38 naar 25 procent.

In de overige gevallen onthield de Raad zich van een oordeel, is de klacht niet inhoudelijk behandeld of betrof het een afgewezen verzoek tot herziening.

Tom Nauta in stichtingsbestuur

Per 1 juni is Tom Nauta, directeur van NDP Nieuwsmedia, toegetreden tot het stichtingsbestuur van de Raad voor de Journalistiek.