Kleine wijziging reclameregels complexe financiële producten op komst

In reclame-uitingen zal binnenkort mogelijk moeten worden verwezen naar het ‘essentiële-informatiedocument’ in plaats van naar de financiële bijsluiter.

Dat blijkt uit een internetconsultatie die het ministerie van Financiën op dit moment organiseert.
NDP Nieuwsmedia en de Magazine Media Associatie (MMA) reageren op deze consultatie.

Essentiële-informatiedocument vervangt financiële bijsluiter

De verplichting om een financiële bijsluiter op te stellen vervalt bij veel complexe financiële producten die worden aangeboden of verkocht aan consumenten.
Bij deze producten zal het ‘essentiële-informatiedocument’ de financiële bijsluiter vervangen. Dit document is vergelijkbaar met de financiële bijsluiter, maar stelt enkele aanvullende vereisten aan de aanbieder van het financiële product.

Om ervoor te zorgen dat voor alle complexe financiële producten dezelfde regels gelden, wil het ministerie van Financiën het nieuwe ‘essentiële-informatiedocument’ ook verplicht stellen bij zogenaamde ‘derdepijlerpensioenproducten’.