Reclameverbod financiële producten onnodig en te verstrekkend

NDP Nieuwsmedia en MMA noemen de plannen voor reclameverboden voor bepaalde financiële producten onnodig en te verstrekkend.

Het ministerie van Financiën wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bevoegdheid geven om financiële producten aan te wijzen waarvoor zij reclame mag verbieden.
Zodra deze mogelijk er is, wil de AFM voor zes financiële producten reclame verbieden.

In een gezamenlijke reactie op de plannen van de AFM noemen NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven, en de Magazine Media Associatie (MMA), de brancheorganisatie voor multimediale magazinemerken, deze te verstrekkend en onnodig.

Minder ingrijpende mogelijkheden dan reclameverbod

Reclame voor legale producten valt onder de vrijheid van meningsuiting, vastgelegd in de Grondwet. In reclame-uitingen wordt een product of een dienst aangeprezen, maar wordt ook informatie gegeven. Ieder financieel product dat de AFM aanwijst, houdt een reclamebeperking in en vormt daarmee een beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Bij financiële producten moeten aanbieders aan steeds zwaardere eisen voldoen, maar reclameverboden, zoals voor tabak, bestaan vooralsnog niet.

Volgens de brancheorganisaties liggen minder ingrijpende maatregelen voor de hand om consumenten te beschermen tegen complexe financiële producten. De focus van de toezichthouder zou gericht moeten zijn op het verstrekken van informatie over complexe financiële producten.

Op het gebied van reclame dient zelfregulering altijd de eerste remedie te zijn. Ook zijn bewustwordingscampagnes een effectief instrument om bepaalde producten te ontmoedigen.
Een overheid die een product wil ontmoedigen, kan in plaats van een reclameverbod ook voorwaarden aan reclame-uitingen stellen, zoals bijvoorbeeld bij alcoholhoudende dranken het geval is.