Bereiksonderzoek NOM speelt in op crossmediale wensen nieuwsmedia

Het onderzoek van NOM, bekend van bereikscijfers voor printmedia, slaat structureel een crossmediale weg in.

Het onderzoeksinstituut zal in de loop van 2017 voor het eerst het print- en het online bereik in één rapportage combineren.
NOM presenteerde de vernieuwingen tijdens een gebruikersbijeenkomst op 8 december jl.

De nieuwe NOM Print Monitor zal rapporteren over het gecombineerde bereik van zowel de krant als van web en app. Deze data stelt uitgevers in staat om adverteerders inzicht te geven in de netto prestaties (en doublure) van hun print- en online-proposities.

Voor online-data put NOM uit het onlangs gelanceerde online bereiksonderzoek NOBO.

Regiomerken

Het toevoegen van online media is niet de enige innovatie van de de rapportage. Vanaf 2017 worden ook HAH-kranten in het continuonderzoek opgenomen. In de nieuwe NOM Regio Monitor (NRM) worden de regiomerken gebundeld.

De nieuwe NRM zal zowel het bereik van HAH-kranten als van regionale dagbladen rapporteren. Omdat beide mediumtypen veelal in handen zijn van dezelfde uitgevers krijgen zij beter zicht op het gecombineerde bereik van hun regiomerken.

Efficiënt

De nieuwe NOM-opzet biedt niet alleen voordelen voor crossmediale media-exploitatie. Het combineren van onderzoek is ook efficiënt en kostenbesparend.
Door toevoeging van HAH-kranten worden veldwerkkosten voor andere printmedia beperkt. Ook profiteren regiomerken van de schaalgrootte (n=34.000) en de geografische spreiding van de NRM.

Overigens zijn online en lokale media geen nieuwe mediakanalen voor NOM. Het onderzoeksinstituut deed eerder ervaring op met datafusie van print en online. Ook voerde NOM tweemaal eerder de NOM HAH-Kranten Monitor uit. Dit was echter niet zoals nu op continubasis.