HAH-kranten bedienen miljoenenpubliek

Op 17 november heeft NOM het bereiksonderzoek voor HAH-kranten gepubliceerd.

Op 17 november heeft NOM voor de tweede keer het bereiksonderzoek voor HAH-kranten in Nederland gepubliceerd. Uit de NOM HAH-kranten Monitor 2016 blijkt opnieuw dat deze lokale media een fors bereik tot stand brengen: 11,9 miljoen mensen lezen wel eens een HAH-krant. 8,3 miljoen mensen doen dat wekelijks.

Vooral papier

Het onderzoek toont aan dat HAH-kranten een relevant massamedium zijn.  De lezers zijn bovenal geïnteresseerd in lokaal en regionaal nieuws. Het grootste gedeelte van de lezers leest alleen een papieren editie (85%).

De NOM HAH-kranten Monitor 2016 is uitgevoerd door GfK en wordt door uitgevers en mediabureaus gebruikt voor de planning van advertentiecampagnes. Vanaf januari 2017 worden HAH-kranten opgenomen in het reguliere printbereiksonderzoek van NOM.

Het onderzoek naar bereik en leesgedrag van huis-aan-huiskranten wordt bekostigd door zes uitgevers (BDU media, Boom Uitgevers Nieuwsmedia, Concentra Media Nederland, Holland Media Combinatie, NDC Mediagroep en De Persgroep) en wordt uitgevoerd onder auspiciën van NOM.

Volledige brochure

De brochure NOM HAH-kranten 2016 kan gedownload worden op de website van NOM.