Nieuw Privacyverdrag EU en VS treedt in werking

Het Privacyschild regelt hoe Amerikaanse bedrijven de privégegevens van Europese gebruikers op Amerikaans grondgebied mogen opslaan.

De opvolger van het Safe Harbor-akkoord is vandaag officieel aangenomen door de Europese Commissie. Lidstaten moeten zich er per direct aan houden.
Het Privacyschild moet betere privacybescherming bieden dan het Safe Harbor-akkoord, dat door het Europees Hof van Justitie naar de prullenbak werd verwezen.

Moeilijker toegang tot data Europeanen

Het nieuwe Privacyverdrag bemoeilijkt toegang van Amerikaanse inlichtingendiensten tot gegevens van Europeanen. Europeanen kunnen bezwaar maken tegen toegang tot hun data.

Ook kunnen Europese burgers bij hun nationale databeschermingswaakhond, zoals de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, klagen over de manier waarop Amerikaanse bedrijven met hun gegevens omgaan.

Kritiek op Privacyschild

Omdat privégegevens in de Verenigde Staten nog altijd minder goed zouden worden beschermd dan in Europa, is het waarschijnlijk dat ook het Privacyschild uiteindelijk getoetst zal worden door het Europees Hof van Justitie.

Eerder was er al kritiek omdat het Privacyschild massasurveillance lijkt toe te staan.
Het gebruik van bulkdata is een fundamentele tekortkoming die een gevaar vormt voor onder meer journalistieke bronbescherming en de persvrijheid.