WAN-IFRA: ‘Persvrijheid gaat boven het vergeetrecht’

WAN-IFRA benadrukt dat het maatschappelijke belang van persvrijheid bij vergeetverzoeken zwaarder dient te wegen dan het individuele recht op privacy.

Het bestuur van World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) reageert met een resolutie over het vergeetrecht op de beslissing van de hoogste Belgische rechter om een bericht uit een eigen digitaal archief van het Belgische nieuwsmedium Le Soir na 22 jaar te anonimiseren.

De Belgische rechter oordeelde dat het belang van recht op privacy van de betrokkene in deze zaak zwaarder weegt dan het publieke belang van integriteit van archieven met nieuws.

Omdat de uitspraak van de Belgische rechter afwijkt van jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), zal de uitgever van Le Soir, Groupe Rossel, bij het EHRM in beroep gaan.
De uitspraak van de Belgische rechter is ook niet in lijn met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie.

Belang van eigen digitale archieven van nieuwsmedia

In 2009 en 2013 oordeelde het EHRM dat het bijhouden en publiekelijk beschikbaar stellen van archieven die nieuws bevatten dat eerder is gepubliceerd de secundaire rol van de pers is.

Het publieke belang van integriteit van archieven met nieuws weegt zwaarder dan het individuele recht op privacy omdat dit één van de belangrijkste bronnen is om (recente) geschiedenis te kunnen achterhalen. Daarom is verwijdering van persoonsgegevens uit archieven van nieuwsmedia in beginsel niet mogelijk.
Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt.

Het Europese Hof van Justitie benadrukte het belang van de archieffunctie van nieuwsmedia ook in het Google Spain-arrest van mei 2014. Het Hof oordeelde dat het vergeetrecht niet dient om de eigen archieven van nieuwsmedia te censureren.
Het vergeetrecht heeft alleen betrekking op zoekresultaten van zoekmachines.