Groei digitale mediaconsumptie zet door

De Media Standaard Survey 2015 laat zien dat bijna 95 procent van de Nederlanders thuis internettoegang heeft en op de werkplek bijna de helft (48 procent).

De meerderheid van de Nederlanders (55 procent) heeft ook onderweg of op een andere locatie toegang tot het internet. Slechts 4 procent gaf aan geen toegang tot internet te hebben.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Media Standaard Survey 2015 (MSS).

Stijgende surftijd

Nederlanders zijn gemiddeld ruim twee uur per dag online. Dat is een stijging van 34 procent ten opzichte van 2011.
Hoewel de surftijd in alle leeftijdscategorieën steeg, zijn er grote verschillen. De surftijd van tieners is met ruim drie uur per dag fors, een stijging van 59 procent ten opzichte van 2011, en ligt een stuk hoger dan die van 65-plussers die gemiddeld een uur per dag online zijn.

Groei gebruik mobiele devices

In 2015 nam het gebruik van smartphones en tablets sterk toe. Ruim twee derde gebruikt de smartphone voor internet en hiermee is dit device samen met de laptop het populairst.

De opmars van de tablet is spectaculair. Het is inmiddels populairder om met dit apparaat te surfen dan met de PC. Ruim de helft van de Nederlanders van 13 jaar en ouder surft op een tablet.
De rol van de conventionele PC is echter nog niet uitgespeeld. Het gebruik van dit apparaat steeg na jaren van daling weer iets tot 54 procent.

Digitale consumptie van dagbladen per apparaat

Digitale consumptie van dagbladen per apparaat

Bron: Media Standaard Survey 2015

Dagbladen op digitale platformen

Digitale uitgeven werd in de afgelopen jaren steeds belangrijker voor uitgevers. Daarom leveren uitgevers dagbladcontent steeds meer digitaal, bijvoorbeeld door middel van websites, digitale edities en apps.
De Media Standaard Survey bevatte dit jaar meerdere vragen over het lezen van dagbladen op digitale platformen.

Consumenten lezen dagbladen op diverse digitale platforms. Bijna de helft van de Nederlanders (48 procent) las in 2015 een digitaal geleverd dagblad. Met 27 procent gebruikten Nederlanders de computer hiervoor nog steeds het meest.

Smartphones en tablets groeiden als platforms voor het lezen van dagbladen. In 2015 las bijna een kwart van de Nederlanders een dagblad op een smartphone en ruim één vijfde op een tablet. Dit was in 2014 nog 22 procent respectievelijk 20 procent.

Media Standaard Survey normatief

TNS NIPO voert sinds 2011 jaarlijks de Media Standaard Survey uit in opdracht van de organisaties voor het Nederlandse Radio-, Print- en Televisieonderzoek (NLO, NOM en SKO).

Deze gezamenlijke Establishment Survey levert normcijfers op voor verschillende bereiksonderzoeken. Zo gebruiken NLO, NOM, SKO en VINEX de cijfers voor weging en/of werving. De bron levert ook definities van doelgroepen, zodat iedereen dezelfde uitgangspunten hanteert.
Ook werpt de Media Standaard Survey een blik op nieuwe trends in mediagebruik.

De uitkomsten zijn representatief voor alle huishoudens in Nederland en alle individuen van 13 jaar en ouder. In 2015 zijn 6.144 huishoudens en 5.255 personen van 13 jaar en ouder ondervraagd.