Geen uitzondering op Wft voor abonnement met tablet

Het amendement van VVD-Kamerlid De Vries over abonnementen met devices als tablets of telefoons, heeft het niet gehaald.

De Vries wilde een algemene uitzondering in de Wet financieel toezicht (Wft) laten opnemen voor abonnementen met een ‘lening’ die een waarde heeft van minder dan 750 euro. In dat geval zouden de Wft en alle vergaande verplichtingen – zoals uitvoering van een privacygevoelige kredietwaardigheidscheck – buiten toepassing blijven.

In het amendement benoemde De Vries de uitgeefsector met zoveel woorden als belanghebbende.

De klachten over overcreditering – die ertoe hebben geleid dat de minister geen uitzondering wil maken op de Wft – betreffen hoofdzakelijk de telecomsector.
Over schuldenproblematiek in de uitgeefsector zijn geen signalen.