Europees Parlement neemt privacyrapport Marietje Schaake aan

Iedereen mag zichzelf door middel van encryptie beschermen om te voorkomen dat overheden of inlichtingendiensten onderschepte informatie gebruiken.

Dat stelt Europarlementariër Marietje Schaake (D66) voor in haar privacyrapport, dat met een meerderheid in het Europees Parlement is aangenomen.

Het argument van nationale veiligheid vormt niet genoeg reden voor overheden om hun eigen burgers massaal af te luisteren, aldus het rapport. Schaake roept onder andere op tot maatregelen om journalisten en klokkenluiders beter te beschermen.

‘Ik ben blij dat een meerderheid van het Europees Parlement nu zegt: encryptie mag niet verzwakt worden en mensen mogen niet gedwongen worden om encryptiesleutels aan overheden of bedrijven te geven,’ zegt Schaake in een reactie tegen BNR.

Ook journalisten versleutelen informatie

Het onderscheppen van informatie heeft een chilling effect heeft op de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Doordat encryptie onderschepte informatie onbruikbaar maakt, kunnen bronnen moeilijker achterhaald worden.
Volgens Schaake biedt dit mogelijkheden om fundamentele rechten, zoals toegang tot informatie en vrijheid van meningsuiting, te versterken.

Schaakes rapport vertoont overeenkomsten met kritiek op het wetsontwerp van de ‘afluisterwet’ Wiv. Doordat overheden communicatiegegevens onderscheppen, wordt ook informatie van journalisten onderschept.
De Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming kwam onlangs met aandachtspunten voor dat wetsontwerp, omdat het tegen fundamentele rechten van journalisten in gaat.

Slechts een aanbeveling

Omdat initiatiefrapporten van het Europees Parlement niet bindend zijn, heeft Schaakes rapport geen directe gevolgen. Het is allerminst zeker of de Europese Commissie gehoor zal geven aan de oproepen in het rapport.