Politiek draagvlak voor btw-verhoging lijkt beperkt

Alleen VVD, PvdA en D66 lijken bereid onvoorwaardelijk te onderhandelen over het deels schrappen van het verlaagde btw-tarief.

Oppositiepartijen ChristenUnie, GroenLinks en SGP zien haken en ogen aan een generieke verhoging van de btw naar 21% voor goederen en diensten die nu nog in het verlaagde tarief vallen. Dat maakten de fractievoorzitters vandaag kenbaar in het debat over de herziening van het belastingstelsel.

Steun Eerste Kamer doorslaggevend

Het kabinet is van de instemming van de ‘constructieve oppositiepartijen’ afhankelijk voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Nu zowel ChristenUnie, GroenLinks als SGP vraagtekens zetten bij een generieke btw-verhoging, lijkt de politieke haalbaarheid van het plan beperkt.

Onderzoeken effecten per sector

Kees van der Staaij (SGP) maakt zich grote zorgen over de verhoging naar 21%. Hij vroeg het kabinet om inzicht in de effecten per sector. Als voorbeeld noemde Van der Staaij onder meer de uitgevers, voor wie de gevolgen ernstig kunnen zijn.

Boeken uitzonderen

De nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks, Jesse Klaver, bepleitte een meer selectieve verhoging van de btw. Onder andere cultuur zou buiten schot moeten blijven, waarbij hij boeken als voorbeeld noemde.

Desastreuze effecten uitgeefsector

In aanloop naar het debat heeft NDP Nieuwsmedia samen met het Nederlands Uitgeversverbond contact gelegd met fracties in de Tweede Kamer en daarbij de gevolgen van de eventuele btw-verhoging voor de uitgeefsector inzichtelijk gemaakt.

Vanwege de desastreuze gevolgen van de eventuele btw-verhoging volgt NDP Nieuwsmedia de onderhandelingen over de herziening van het belastingstelsel op de voet.