PRN en VNG tekenen vijfde Papiervezelconvenant

Op 1 mei 2015 hebben de stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuw Papiervezelconvenant getekend.

Het nieuwe, vijfde Papiervezelconvenant treedt met terugwerkende kracht in werking van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018.
Het convenant regelt dat de inzameling van oud papier ook is geborgd in perioden dat de prijs van oud papier lager is dan de kosten van recycling.

Met dit initiatief van zelfregulering geeft de Nederlandse papierketen, waaronder ook uitgevers, tegen relatief lage kosten invulling aan de producentenverantwoordelijkheid.

Nederland wereldwijd koploper recycling oud papier

Grondstoffen worden steeds schaarser. Een belangrijk middel om dit tegen te gaan is gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen. Papier is een hernieuwbare grondstof.

Ruim 80 procent van het in Nederland gemaakte papier en karton heeft oud papier als grondstof. Verder wordt 85 procent van het papier in Nederland gerecycled. Daarmee is Nederland een koploper in de wereld.

Mede dankzij dit resultaat en het goed functioneren van het PRN-systeem is een permanente wettelijke heffing op papier en papieren producten, waarvan in omringende landen wel sprake is, in Nederland niet nodig.